Tuesday, December 25, 2012

And The Government Shall Be Upon His Shoulder

ひとりのみどりごが、私たちのために生まれる。
ひとりの男の子が、私たちに与えられる。
主権はその肩にあり、
その名は「不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君」と呼ばれる。

Hitori no midorigo ga, wakashitachi ni umareru.
Hitori no otoko no ko, watashitachi ni ataerareru.
Shuken wa sono kata ni ari,
sono na wa "fushigi na jogensha, chikara aru kami, eien no chichi, heiwa no kimi" to yobareru.

Or, as it in the King James Version...(Link)

Joyeux Noël

Vesel božič

No comments: